Ett samtal mellan Jonny Holmberg och Christoffer Örnevik om att leva med synnedsättning.

Ett samtal mellan Jonny Holmberg och Christoffer Örnevik om att leva med synnedsättning.

Av: Jonny Holmberg
Medverkande: Christoffer Örnevik

TJUGOTVÅ KRONOR TACK!