Jag är inte en bra representant för personer med synnedsättning

Jag är inte en bra representant för personer med synnedsättning