Mosaik Alby

Mosaik och Stadsplanering

Kort text om arbetet

Boende från Botkyrka påverkar Albys parkbelysning.

I nov 2009 mobiliserade BC åtta ungdomar från Alby för att delta i upprustningsprojektet av Albyparken. Ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen påbörjades

Den 5 feb anordnades en workshop i kommunalhuset i Tumba arrangerad av My Peenansula stadsplanerare från kommun och BC där ungdomarna, ljuskonsulter, tekniker, stadsplanerare och forskaren Clarissa Kugelberg associate professor från Uppsala universitet var närvarande.

För första gången i Sverige etablerade vi ett samtal med stadsplanerare där vi uppmuntrade samarbeten mellan boende, professionella inom yrken och konstnärer i communityform.

Resultatet av arbetet blev engemang och ett deltagande från en grupp boende i alby, de fick tycka till om belysningen i ombyggnaden av parken, det fick aktivt vara med i planerings workshops kring hela ombyggnaden av parken hos kommunen och slutligen fick de lämna ett avtryck i form av ett konstverk i själva parken. Konstverket blev ett Solur i Mosaik som representerar tiden rörelsen och engagemanget kring arbetet. En öppen workshop organiserades av arbetsgruppen under skapandet av soluret då boenden i Alby fick delta i i skapandet av verket.

Konstnärlig ledare/ projektledare Emma Dominguez, Paloma Madrid

Plats Botkyrka Alby

Tid

I sluttet av 2009 etablerades kontakten med kommunen

Under våren 2010 arbetade gruppen aktivt med planering och deltagande

Under oktober månad invigdes soluret i samband med öppningen av Albyparken.