Om Communitydans

Om Communitydans

Communitydansen är en revolutionerade konstform som skapar tillsammans med icke dansaren den självlärda eller professionella dansaren verklighetstrogna danser av folk för folk. Den strävar efter att göra nyskapande högkvalitativ danskonst som utgår från människor som många gånger känner sig långt ifrån konstnärlig kontext.

Communitydansen startades av BCs konstnärliga ledning Paloma Madrid och America Vera – Zavala i Sverige och är en relativt ny konstform i Sverige som begrepp.

Den communitydans som skapas i Sverige idag görs nästan enbart som scenkonst något som vi alltid har försökt att spränga eftersom vi tror att rörelsen och dansen finns

inom många fler andra kroppar och platser. Sedan 2008 håller vi på att utveckla en stark konstnärlig dansscen, där berättelser som inte når den traditionella scenen skapas. Rotterdambor som dansar i lägenheter. Förståndshandikappade från Hallunda som skapar sin egen dansföreställning eller personer från Stockholm med olika typer av synnedsättningar. Unga tjejer från Alby som gör sin dansfilm. Den konstnärliga deltagande processen står i centrum när vi skapar communitydans något som gör att den konstnärliga kvalitén märks av engagemanget i deltagarnas kroppar.