Länkar community i Sverige

Länkar community i Sverige

På Nationella Dramaturgiatets hemsida finns intressant läsning om Sonja Kuftenics besök i Sverige

läs här

http://www.nationelladramaturgiatet.se/dn/default.asp?id=50