Gäng

Gängkvällar

Kort text om arbetet

Bilden av ett område påverkar dem som bor där. Om man hela tiden får en bild på sig av ex media, lärare, utomstående m.m så börjar man tillslut identifiera sig med den utan att ifrågasätta. Om ett område präglas av en negativ bild så påverkas alla som bor där, det negativa blir normen och när någon sköter sig eller lyckas så blir man förvånad och berömmer, allt eftersom de här människorna sticker ut från ekvationen. Utifrån denna slutsats skapade vi en teater workshop som vi turnerade runt med i de flesta Fritidsgårdarna i Boktyrka. Workshopen hade som mål att väcka kreativitet för att få ungdomarna att  se saker och problem med nya ögon och annorlunda perspektiv. Vi jobbade med en teater teknik som kallas för devising, denna teater teknik går ut på att  man ger deltagarna olika punkter och förhållnings regler som ska leda dem att själva skapa korta teater stycken. ungdomarna skapade sina egna små konstverk men vi hoppas att det fick med sig verktygen för att själva ändra det som de inte är nöjda med i sitt liv, sin omgivning och samhället.

Konstnärlig ledare/ projektledare Emma Dominguez

Plats Fritidsgårdar i Botkyrka.

Tid Vi turnerade och höll i workshopen i Botkyrkas Fritidsgårdar under höst och vinter 2010