Ledamöter

Ledamöter i det vetenskapliga rådet

irene Irene Molina är docent i Kulturgeografi och universitetslektor på IBF, Institutet för bostads- och urban forskning, Uppsala universitet.

Irene föddes i Santiago de Chile 1957 och kom som politisk flykting till Sverige 1986.

Hon forskar om staden och socialrättvisan och försöker förstå de maktmekanismer som rasism, sexism och klassförtryck som begränsar människornas rätt till det urbana rummet. Hon forskar om städer i Europa och i Latinamerika och intresserar sig för globala frågor och den sociala hållbarheten.

Hon startade tillsammans med flera kolleger föreningen Antirasistiska akademin, ArA, som hon f.n. är ordförande för.

Mona Mona Mörtlund, född 1957, är författare, poet och dramatiker. Hon har skrivit ett flertal barnböcker på meänkieli/tornedalsfinska, samt diktsamlingen ”Jag passerar Juhonpieti när rallarrosen blommar”. Hennes senaste bok, ”Regi: Ulla Lyttkens – om amatörteater i Norrbotten 1985-2002” kom 2004.

2005 satte Tornedalsteatern upp hennes första pjäs ”Regnblommorna är vackra i år”. Pjäsen blev en stor framgång och gästspelade bl a på Dramaten.  Även hennes andra pjäs ”Lydias längtan” fick ett mycket gott mottagande av recensenter och publik när Tornedalsteatern satte upp den 2007.

Mona Mörtlund skriver också filmmanus. Hennes novellfilmsmanus ”En strimma dag” spelades in av Moviemakers Nord i samarbete med Filmpool Nord och SVT Luleå 2001 och har visats på tv vid ett flertal tillfällen. SVT Luleå har också spelat in fem dramaserier för barn som Mona Mörtlund skrivit manus till och som visats i det tornedalsfinska barnprogrammet ”Fieteri”.

Mona Mörtlund är en av de drivande i arbetet för den tornedalska kulturens och det tornedalsfinska språkets revitalisering. Hon var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 1981 och var också förbundets första ordförande.

paulinaPaulina de los Reyes är ekonom historiker och forskar om makt, arbete och strukturell diskriminering utifrån ett intersektionellt perspektiv.  Hon har skrivit en rad böcker och artiklar om feminism, etnicitet, rasism och våld mot kvinnor.

Bland hennes publikationer finns ”Det problematiska systerskapet” (1998) ”Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och normbildning i svensk forskning och samhällsdebatt” (2001),”Patriarkala enklaver eller ingenmansland. Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige” (2003) och Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över ojämlikhetens landskap (2005, tillsammans med Diana Mulinari).

Hon har varit ledamot i utredningen om Makt, integration och Strukturell diskriminering och ansvarat för välfärdsområdet och arbetslivsfrågor. Hon är också redaktör tillsammans med Masoud Kamali för antologin ”Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering”(2008).