Bidragsgivare

Om våra bidragsgivare

Vårt mål i BC har varit att fånga upp människors berättelser om deras bostadsområde och gestalta dom, vi vill skapa konst där det annars inte tar form, vi vill engagera människor. Vi är en ideell organisation och hade inte lyckats göra allt vi har gjort om det inte hade varit för våra bidragsgivare, ett stort tack för ert stöd Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.

Vi vill även passa på att tacka Kulturrådet som nyligen har beviljat våran ansökan. De är nu officiellt vår tredje bidragsgivare.

Kompisar till BC

Botkyrka community teater och dans vill tacka alla organisationer och föreningar som har funkat som stöd, sammarbetspartners, kontakt och hjälp under tiden vi har arbetat.

Tack till