Folkfest i Botkyrka

Folkfest i botkyrka

En gång om året skulle vi vilja anordna en folkfest.

Folkfest enska fungera som en viktig mötesplats för dom olika communityprojekt som finns i Botkyrka. Nåt som redan startade under projektet Postadress Botkyrka men där vi tydligare ska utveckla det till en folkfest i Communitykonstens tecken. Vi ser en fyraårig utveckling av folkfesten:

År 1 – Botkyrka berättas

År 2 – Botkyrka gestaltas.

År 3 – Botkyrka möter övriga Sverige med berättelser och gestaltningar.

År 4 – Botkyrka möter världen med berättelser och gestaltningar.

Folkfesten ska framför allt vara med Botkyrkabor och för Botkyrkabor. En folkfest där gränsen mellan den som deltar och den som besöker ska vara så tunn som möjligt.