Norsborg 145

Norsborg 145

Kort text om arbetet

Bokyrka Community Teater och Dans började arbeta med området i januari 2011 som en fortsättning på förra årets mycket lyckade genomförande i Storvreten. Projektet i Norsborg kommer bestå av ca 10 stationer där folk bjuds in att gå runt i stadsdelen. I likhet med tidigare arbeten är syftet även här, att skapa engagemang och deltagande i en lokalt förankrad miljö. Där produktionen och den konstnärliga processen föds på plats av de som bor i området och för alla som medverkar.

Det centrala i stadsvandringen är att utgå från berättelserna, där vardagliga platser laddas med nya historier och därigenom får en symbolisk innebörd både för den som berättar och den som tar del av berättelserna. Det konkreta möter det abstrakta och vi lockas in i nya världar. Samtidigt får vi grepp om vår nutid och vår historia som flätas samman med vår framtid.

Konstnärlig ledare/ projektledare

Francisca Beckert

Plats

Norsborg/ Hallunda

Tid

Premiär i septemeber 2011