Communitydans kurser

Communitydans kurser

Vi har fått förfrågan att vid tre tillfällen hålla kurser i communitydans på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Första tillfället var en 8 högskole-poäng ”communitydans kurs”, under våren 2010, och vid två andra tillfällen i kursen ”politik-kultur och kropp” under hösten 2010 och 2011 för dans och pedagogutbildningen.