Länkar Internationellt

Länkar Internationellt

En sida med mycket information (på engelska) om community teater är

Communiyt Arts Network

http://www.communityarts.net/

Eugene Van Erven är en av de ledande  inom  Community teater  och håller vartannat år  en stor community  festical i Rotterdam

läs mer på

http://vredevanutrecht.com/community-art

Nätverk i Europa

http://www.labforculture.org/

Kolla gärna Cornerstones hemsida

www.cornerstonetheatre.org

och Swam Gravy

http://www.swampgravy.com/index.cfm/id:20

projekt om konst och demokrati i USA

http://www.centerforcivicparticipation.org/organizing/groups/artsdem