Arbetssätt

Arbetssätt

När man ska prata om arbetssätt inom Communityteater kan man aldrig vara veta säkert innan. Om man försöker vara det kommer man bort från meningen med denna form. Mötet mellan konstnären och den/dom som äger berättelsen skapar form och arbetssätt. Vi kommer dock att ha vissa ramar i vårt arbetssätt som kan fungera som ett stöd för alla som är med i processen.

En av dessa ramar är dom fyra forum som vi ska följa.

1. Berättande forum –

I det berättande forumet står berättelsen i centrum och den/dom som äger den. Vår roll kommer att vara att skapa rum och former där berättelser kan leva upp. I det berättande forumet finns inget självklart mål att skapa något publikt.

2. Gestaltande forum

Följer oftast efter det berättande forumet. Här är målet någon slags konstnärlig gestaltning som ska ses av publik. Publiken är oftast grannarna, kollegorna eller andra i den närmaste kretsen.

3. Fritt forum

Vi kallar det fritt forum för att frågan ”Vad vill ni göra nu?” ställs. Kanske man vill göra en större turné av det som redan skapats. Kanske vill man gå in i ett samarbetsprojekt med andra grupper?

4. Framtidsforum

Vi ska alltid ha en utvärdering med varje grupp vi jobbat med och erbjuda dom hjälp i dom ambitioner vi väckt.