ALLBY

Stadsvandringen ALLBY

Kort text om arbetet

ALLBY är en stadsvandring baserad på community metod,  det vill säga att albybor deltar i skapande processen och är grund för stadsvandringen.

Genom samtal och möten med inbjudna och oinbjudna albybor kommer jag som konstnär utforma en stadsvandring med ”hållplatser” som bland annat kommer utgöras av ljudverk, dans, skådespeleri och andra konstinstallationer.

Konstnärlig ledare Gülbeden Kulbay

Plats Alby

Tid/Premiär November 2011