Gamla Styrelsen

Gamla styrelsen

Vald 27 februari

Mireille Bergenström

Ordförande

–Saknar Text—

Ulrika Josephsson

Född i Örebro 1962. Yrkesverksam inom teaterbranchen sen mitten av 80-talet. Jobbade då i många år på Orionteatern i Stockholm där jag fick min ”utbildning” som blev mycket bred pga att jag under sex år jobbade med olika delar av teatern; som scentekniker, biljettkassörska, inspicient, regi-assistent,  produktionsassistent m.m.

Började frilansa som producent i  början av 90-talet och jobbade bl a som producent för en barnteatergrupp, en koreograf, en orkester och olika fria grupper.  Kom i mitten av 90-talet till Unga Riks på Riksteatern där jag var verksam i 3 år.

Lämnade teatern i samband med att jag fick barn 1997 men återvände sen till Riksteatern 2000. Jag började då ett långt samarbete med Lars Norén på Riks Drama, först som producent, senare som Chefs-producent och Konstnärlig ledare tillsammans med Lars. Under våra åtta år tillsammans på Riks Drama undersökte vi genom pjäser och projekt de ”dolda rummen” i samhället och inom oss. Att göra detta genom scenkonst i en folkrörelseägd teater som Riksteatern var krångligt, utmanande, roligt, utvecklande, inspirerande och svårt. Det höll ständigt frågan kring ”varför” och ”hur” vi kommunicerar med vår publik och omvärld levande.

2007 valde jag att lämna Riksteatern och frilansar nu under 2008 och är engagerad i olika uppdrag. Sommaren 2009 tillträder jag som VD för Folkteatern i Göteborg.

foto Pierre Zoetterman

Peter Eneström

Född 1952 i Montevideo, Uruguay, kom till Sverige 1959. Journalist och kommunikationskonsult med säte i Södertälje.
Har under alla yrkesverksamma år arbetat huvudsakligen med idéburen verksamhet med en speciell tonvikt på bostadsfrågor, internationell kooperation och integrationsfrågor.
Har ett kort förflutet som kulturassistent för projekt med invandrarkultur, dels i Södertälje kommun och dels inom Unga Örnar – allt under två år på 70-talet.
Skrev 2005 skriften ”Har vi råd med människor?” om strukturell diskriminering i Stockholm, Göteborg och Malmö och arrangerade 2006 Hyresgästföreningen Riksförbundets stora tvådagarseminarium om rasism, diskriminering och segregation, ”Rum för alla ’06”.

Yvonne Rock

–Saknar Text—

Tobias WIldsted

Jobbar sedan 2008 som ungdomsbibliotekarie på folkbiblioteket i Alby. Innan 2008 jobbade jag som bibliotekarie i Nacka kommun. Kom i kontakten med Botkyrka Communityteater genom projektet Dans i lägenhet där Alby bibliotek var en samarbetspartner.

Jag är född 1981 och har ett brett samhällsintresse men är speciellt intresserad av folkbibliotekets funktion i samhället och kulturpolitiska frågor.

Bodil Persson

—Saknar Text—-

Anna-Karin Palm

—Saknar Text—-

Ewa Frisk

Revisor

Har faktiskt ingen ny titel efter avslut som enhetschef men det får bli utredare/konsult, hon berättat att efter alla chefstitlar slutar man så.. Hon är 64 år, jobbar deltid på Hyresgästföreningen riksförbundet. Det Här är Sitt sista år som anställd efter 40 år i arbetslivet på olika chefsjobb hos olika huvudmän.

Hon är Intresserad av samhällsfrågor, människor, musik, natur och kultur mm. Hon tycker BC är intressant för det ger människor möjligheter att uttrycka sig konstnärligt i sin hemmiljö. Det är också ett nytänkande vad gäller form som känns spännande.

Cloffe Widén

Ekonomi ansvarig

Cloffe Widén är BC:s ekonom. Efter civilekonomexamen på Handelshögskolan har han delat sin tid mellan att vara ekonom i olika musik- och teatersammanhang och att själv stå på scenen. Den mesta tiden på scenen som musiker och frontfigur i barnmusikgruppen Låt & Leklaget. Gruppen har turnerat runt Sverige på både längden och tvären i 30 år och gjort nästan 5000 framträdanden samt ett antal skivor och sångböcker. Med tiden har dock ekonomin tagit överhanden och för 12 år sedan startade han sitt produktionsbolag Cloffiz Production som är arbetsgivare åt bl.a. frilansande musiker och skådespelare. Sen början av 2000-talet är han  ekonomiansvarig på Teater Tribunalen och sedan ett halvår också på Colombine Teaterförlag.