Fabrikens barn

Fabrikens Barn

Kort text om arbetet

2008/2009 gick det 74 barn i Norrsundets ständigt nedläggningshotade skola. Där går man från 6-års klass till femman och sedan får man börja åka buss till grannbyn Bergby. Tillsammans med dessa barn gjorde BC ett arbete om arbete och arbetslöshet, på många sätt unikt eftersom barnen sällan får frågan om deras oro för arbetslöshet trots att de drabbas av förändrade förhållanden. Många av barnen hade föräldrar, farföräldrar, grannar som hade förlorat jobbet när bruket stängde. Tillsammans gjorde vi en cabaret om barnens upplevelser av Norrsundet och förändringar som orten genomgick.

Birte Niederhaus regisserade, och Ronnie Bäcklin var lokal projektledare.

Arbetet stöddes av KIA, Kultur i Arbetslivet, innan den borgerliga regeringen lade ner det stödet, och Fabrikens Barn gjordes i samarbete med skolan och med Länsmuseet Gävleborg.

Konstnärlig ledare/ projektledare America Vera-Zavala

Plats Norrsundet

Tid Arbetet genomfördes under hösten 2008 och våren 2009. Premiären var 26 maj 2009