Projekt 100 % Norsborg

Konstnärlig stadsvandring i området Norsborg/Hallunda

 

Botkyrka Community Teater och Dans (BC) började arbeta med området i januari 2011 som en fortsättning på förra årets mycket lyckade genomförande i Storveten. Projektet i Norsborg kommer i likhet med tidigare arbeten skapa engagemang och deltagande i en lokalt förankrad miljö. Där produktionen och den konstnärliga processen föds på plats av de som bor i området och för alla som medverkar.

Det centrala i processen är att utgå från berättelserna, där vardagliga platser laddas med nya historier och därigenom får en symbolisk innebörd både för den som berättar och den som tar del av berättelsen. Det konkreta möter det abstrakta och vi lockas in i nya världar. Samtidigt får vi grepp om vår nutid och vår historia som flätas samman med vår framtid.

————————————————————————————————————————

Beräknad premiär i september 2011

Konstnärlig ledare: Francisca Beckert