Konstnärlig dokumentation

Konstnärlig dokumentation

I början av året fick jag förfrågan om att leda det konstnärliga arbetet i Norsborg- då hette projektet 100% Norsborg. Tanken var redan från början att det skulle resultera i en stadsvandring där besökarna vid 4-5 tillfällen skulle få chansen att ta del av berättelser från området. Kanske genom dans, sång, teater etc, allt beroende på projektdeltagarnas egna vilja och önskningar. I verkligheten var processen en annan och arbetet gav oss mycket mer än förväntat.

Att arbeta i en community kontext innebär bland annat att all produktion sker lokalt, ägandet är gemensamt samt att engagemanget är en förutsättning för en deltagande process. Detta skall alltså utgöra basen, vara den gemensamma arbetsplanen. Utmaningarna för en konstnärlig ledare är därför många. Inte minst att tona ner sin person  och locka fram andras- man vill synligöra möjligheten att skapa.

Det första jag gjorde var att kasta ordet konstnärlig ledare i papperskorgen, mina akademiska poäng och spola ner min dans/koreografi-utbildning i toaletten. Jag ville ta bort alla lager vi lägger på oss, skyddar oss från att skapa autentiska relationer. För mig är ordet ”konstnärlig ledare” en position inte en relation. Så detta var första steget till att närma mig människor och berättelser i Norsborg.

Fortsättningen……
på denna text och mycket mer kring den konstnärliga dokumentationen som utvecklingsprojekt kommer i bokform i slutet av året. Bok kommer finnas i biblioteken i Botkyrka och är ett sätt att förankra samt sprida effekterna av detta arbete vidare.

// Francisca augusti 2011