Mycket material efter sommarens brevskrivande!

Mycket material efter sommarens brevskrivande!

Under sommaren fortsatte vi arbetet med att samla in berättelser i form av brevskrivande. Rubriken löd ”Tillbaka till framtiden” och utgångspunkten var att deltagarna skulle skriva ett brev till sig själva i framtiden. Resultatet och responsen var fantastisk och gav en fingervisning om vilken potential som kan frigöras med denna typ av enkla initiativ. Skribenten och litteraturvetaren Balsam Karam ledde sommaraktiviteten och har denna vecka börjat med att sammanställa materialet som sedermera kommer ligga till grund för två av stadsvandringens tio stationer. Efter sammanställningen kommer deltagarna tillsammans med Balsam arbeta fram den gestaltande formen. Spännande!

Premiär i september

Norsborg

(på bilden Balsam Karam)