Notis av Media elev

Du kan också skapa

– Vi kan rädda botkyrka men inte hela världen, säger Emma Dominguez och skrattar när de berättar om sin teatergrupp.
Botkyrka Community Teater är en fri teatergrupp som tar upp vanliga samhällsfrågor. En teatergrupp där de som bor i förorten är med och skapar, kommer med idéer och det är också de som blir ansvariga för slutproduktionen.
– Folk utifrån har ofta en förutbestämd bild av förorten men genom att försöka få alla involverade vill vi skapa förändring, säger Nabila Abdul Fattah Ryback och Emma Dominguez.
De samlar en grupp, pratar om något och utifrån det blir det en teater pjäs, eller kanske till och med en kort film. Nabila Abdul Fattah Ryback och Emma Dominguez är två av de fyra som ligger bakom detta projekt. Med ett projekt som finansieras av Botkyrka byggen och Botkyrka kommun hoppas de på att väcka frågor och diskussioner i deras pjäser, samtidigt som de vill få människor att förstå och kanske till och med relatera till vad de ser. Just nu är de aktuella med pjäsen ”Gäng” och söker engagerade volontärer.
Är du intresserad och tycker att detta är något för dig kan du läsa mer på www.botkyrkacommunityteater.org.  Tveka inte!
Emma Ikekwe