Möte med Planerings grupp

Möte med Planerings grupp

Vi har under en längre period jobbat med en grupp ungdomar, de var med och skapade filmen falska fördomar och nu har de fortsatt i en djupare process för att påverka sitt område. De har varit med och följt arbetet i ombyggnaden av Albyparken. Som ett minne av att de har varit med och påverkat så har vi fått lämna ett permanent avtryck.

Efter mycket om och men så har vi kommit fram till att vi ska göra en solur i mosaik. Här nedan kommer några tankegångar arbetsgruppen har haft om varför vi vill göra ett solur i mosaik i Albyparken:

Att man ska tänka på att tiden rör sig hela tiden och det är upp till dig om du vill göra alby bättre.

Bevara tiden du har

Tiden går och alby förändras men klockan kommer att vara kvar i flera år som minne på att vi har varit med och påverkat

Klockan är en symbol som öppnar dörrar, du kan också vara med och påverka. Låt inte något stoppa dig vi är ett bra exempel på vanliga ungdomar får vara med och planera och påverka.

Klockan rör
sig folk rör sig
vi rör oss

Det viktiga är att vi är med. Om det kommer en utomstående konstnär vet ingen vem det är. Den har inte något med området att göra. Vi är härifrån därför gör vi det här. Därför känner vi att vi har rätt att planera och göra konstverket i Albyparken.