Blindheten

Idén med det här verket är att undersöka maktrelationer och privilegiet att se. Utifrån normen att alla ser, men vad ser vi? Vad väljer vi att se? Men även hur maktmässiga över- och underlägen uppstår i ett arbete där dansaren och deltagaren har en synskada/synedsättning och den som inte är dansare i relation till den traditionella danskontexten i  Sverige och lokalt i Stockholm som är en storstad.
Vilka får plats i vårt samhälle och vilka får inte plats?
Projektets konstnärliga ledare och koreografen Paloma Madrid, dansaren och projektledaren/medkoreografen Caroline Hammar, dramaturgen Jesper Weithz,  ledsagaren Nina Piroth, ljusarkitekten Lina Färje, deltagaren Robson Clarindo och Mikael Ståhl som är politisk sekreterare för Unga synskadades riksförbund har under den första delen av projektet bidragit på olika sätt att ta fram gemensamma frågeställningar samt lyft fram fördomar som finns och det tillsammans med synskadade från organisationer, privat personer, barn och ungdomar stått till grund för första delen av projektet.
Under våren har konstnärerna startat upp djupintervjuer med personer där den ända skillnaden är de olika grader av synedsättning dessa personer lever med.
Vi möter ett 20- tal ungdomar under våra dansverkstäder som vi har hållit i Aspuddens Fritidsgård som är öppet tre gånger i månaden för barn och unga mellan 12-30 år.
Vi arbetar för att synliggöra processarbetet så att den blir publik innan föreställningen är färdig. Det planerar vi genom  att göra sk platsspecifika kortare verk som vi kallar för ”Under trädet” eller gatuaktioner dessa kommer att visas i september och oktober 2011.
En av dessa kortare verk äger rum den 15 oktober under Vita Käppensdag. Vi kommer att ha ett musik band i skogen där trummisen är vår deltagare Mikael Ståhl och en annan aktion i Aspuddens Fritidsgård där ett tiotal ungdomar ska ta fram frågeställningen och konceptet för den. Fler planerade kortare verk är på gång.
Under sommaren ska Caroline Hammar hålla I en dansworkshop för unga synskadade barn under ett  sommarläger.
Som vi även vill knyta an på något sätt till föreställningen.
Dansarna, skådespelarna dvs dom som ska stå på scenen ska vi som är kärngruppen av konstnärer och deltagare ta fram från den 13-17 juni en intensiv arbetsvecka där vi även lägger grund för dansmanuset (Score) och annat annat som ska tas fram.