Under Trädet aktionerna – Vita käppens dag!

WORKSHOP – AKTION ”Övergångsställen” på Vita Käppens Dag 2011

På Östra Greive Folkhögskola i Vellinge utanför Malmö höll Unga Synskadade sitt medlemsforum 2011. Unga Synskadade är Sveriges enda intressepolitiska organisation för och av ungdomar med synnedsättning. De har över 360 medlemmar mellan 12 och 31 år.

Jag, Caroline Hammar, anlände till folkhögskolan på måndagen den 8 augusti och den 9 augusti anlände Noora Nenonen också dit. Vi var där för att hålla en dansworkshop med frivilliga deltagare och även för att delta i den del av workshopen där vi diskuterade vad som kommer ske på Vita Käppens Dag 15 oktober.Denna diskussion pågick i ca 1 ½ timme och leddes av Mikael Ståhl, politisk sekreterare i Unga Synskadade.

Ämnet vi diskuterade var övergångsställen, och hur ett övergångsställe är säkert respektive osäkert för personer med synnedsättning.
Tillsammans  bestämde vi (cirka femton workshopdeltagare) att vi medlemmar i Unga Synskadade vill ha den så kallade Stockholmsmodellen som mall för säkra övergångsställen. Det är en modell som fungerar bra både för oss med synnedsättning och för de som sitter i rullstol/har rullator etc. Under Vita Käppens Dag vill vi sprida information och upplysa om hur denna modell är bra medan de flesta övergångsställen i Sverige idag är direkt livsfarliga för personer som ser dåligt eller inte alls. Ett av de största problemen är att många övergångsställen inte är ljud och ljusreglerade. Detta gör det oerhört svårt att både hitta övergångsställena och att sedan veta när man kan gå över och inte. För en person med synnedsättning medför detta såklart stora problem och även stor fara att ta sig runt på egen hand, och så behöver det inte vara. En annan viktig sak US vill trycka på är att den vita käppen ska innebära stopplikt för bilister, något som inte fungerar idag och som är oklart huruvida det är lag på detta eller inte.

På Vita Käppens Dag vill vi göra aktioner runt om i landet (i Unga Synskadades olika distrikt, minst tre st) och i Stockholm kommer aktionen innehålla en dansworkshop utomhus. Denna kommer ledas av Noora Nenonen. Platsen för aktionen är ännu inte bestämd utan är något vi kommer bestämma efter hand. Tillsammans med Mikael Ståhl kommer Caroline och Noora planera aktionen och tillsammans se till att få dit US medlemmar (framförallt de bosatta i och runt Stockholm) för att delta. Aktionen den 15 oktober genomförs för att uppmärksamma och upplysa om problemet som finns och US hoppas kunna få dit många engagerade medlemmar för att delta och hjälpa till.

Dansworkshopen på medlemsforum den 9 augusti innehöll olika övningar där vi i grupp, enskilt och parvis fick uppgifter relaterade till dans och rörelse, med och utan musik. Övningarna var tänka att vara enkla och lätta för alla att förstå. Det blev en glädjefylld stund med cirka tio deltagare. Workshopen leddes huvudsakligen av mig, Caroline med hjälp av Noora och vi dokumenterade med bilder.

Caroline Hammar 11 augusti 2011