Brunaluna i Stickkontakt om garngraffitin

Brunaluna om garngraffitin

Om garngrafittin

GARNGRAFFITI, GERILLASTICKNING, GATUSTICKNING. Sysslan har många namn. Fast numer sysslar Stickkontakt bara med irkning. GATUVIRKNING vore det rätta namnet.

Varför gatuvirkning? Gjlädje och identitet. Jag blir glad. Detta är mitt och jag ger det till vem som heslt. Jag bestämmer. Ingen ställer krav. Vem är jag? Hur förhåller jag mig, som människa, som kvinna, till samhället och dess normer? Vilka normer existerar och för vem? Vem berör jag och hur berör det mig? Kommuniktaion. Vad lägger jag min tid på? Var lägger jag mitt engagemang? Hur gagnar det mig? Värderingar. Utåt är jag anonym i detta. Jag är någon i samhället. Jag är vem som helst. Det jag utrycker finns i samhäller. Är en av många strömmar.

Stickkontakt är en grupp som ägnar sig åt garngraffiti, d vs stickar eller vikar in föremål i det offentliga rummet. gruppen bildades i början av år 2007.