Presentation av Ahmed Abdullahi

Presentation av Ahmed Abdullahi

Mitt namn är Ahmed Abdullahi och jag är filmmakare. Jag är född i Somalia och är uppvuxen i Sverige. Jag har alltid varit intresserad av konsten och dess påverkan på oss människor. Det är därför det här projektet är så spännande. Att påverka människornas fördomar och att ifrågasätta är något som vi mår bra av och borde göra det oftare.
Det är genom konsten vi kan hitta en gemensam mark att stå på, oavsett vilken kulturella bakgrunder vi har.