Somalier kan inte simma

foto Alexander Farnsworth

Här är Roda, Ebyan, Samira, Sara och America i full färd med att prata och röra oss i en helgworkshop på Tredje Våningen i Göteborg som en första rephelg inför premiären i slutet av april.

Somalier kan inte simma är arbetsnamnet på det projekt som Botkyrka Community Teater & Dans (BC) har startat i Göteborg med somaliska ungdomar. Hur är det att tillhöra en grupp som är väldigt omtalad, omgärdad av fördomar och stigmatiserad i det svenska samhället? Och hur gör man teater om det? Vi är övertygade om att teater kan förändra. Genom att berätta berättelser som inte kommit fram innan och gestalta dem så kan uppfattningar förändras, synen förnyas. De somaliska ungdomarna engagerade i detta projekt vill se ett slut på den stigmatisering som finns av somalier i Sverige. Botkyrka Community Teater och Dans gör ett större arbete även i Botkyrka och Stockholms kommun. I Göteborg kommer det vara en premiär under våren i regi av Sara Wikström, som tillhör Folkteaterns fasta ensemble.
Manus skriver America Vera-Zavala, dramatiker.