Dokumentär

Under festivalen har vi sett och upplevt mycket. En av flera intressanta och upprörande dokumentära community-arbeten som visades var ” Up the ridge”. Ett arbete som från början skulle undersöka hip-hop men som under processens gång ändrade riktning. Filmarna uppmärksammade, i mötet med människorna, att hela samhällets sociala och moraliska överlevnad kretsade kring det nya fängelset som byggts på en strategisk plats omringad av höga kullar. Fängelset framställs i filmen som en industri som föder befolkningen på många sätt bl a med sysselsättning. Extremt och bisarrt blir det t ex i en sekvens på en fängelse mässa där produkter i form av tortyrverktyg säljs utan minsta reflektion. Detta pågår trots att många människor vittnar om kränkningar och rasmotsättningar mellan de intagna och personalen. Hela området är som förblindade- bara de intagna och deras familjer försöker visa sitt missnöje och ifrågasätta det som plågar och skrämmer dem. Oroväckande, skrämmande men intressant och sevärd film.

I klippet ser ni några sekunder av forskaren Jan Cohen- Cruz´s presentation. Hon höll dessutom seminarier varje morgon under temat ”The power of community arts”. En mycket kunnig, intensiv och skarp kvinna.
// Francisca

kort filmklipp

Jan Cohen- Cruz