Ljudet till ”Jag är inte en bra representant för personer med synnedsättning”

Ljudet till ”Jag är inte en bra representant för personer med synnedsättning”

Började spela in idag. Fötter, flås, ljud av rörelse, dans. Ljudet av
kroppar, ljudet av liv. Spelade in då vi repade för att ha som inspiration
och som en grund för det arbete som ligger framför mig. Marionett,
taggigt, noise, oregelbundet. Ljudet av förvirring, hur låter det? Hur
låter ljudet av dans…av känslorna till dansen?

Jag vill förstärka och fånga, loopa och zooma, komma nära och långt bort.
Vill att rörelserna ska växa till ljud, och ljudet växa till musik. Musik
som skaver i öronen då dansen skaver i kroppen, musik som de flesta kanske
inte uppfattar som musik. Mer som ljud och som läten. Läten som tickar,
sprakar, klackar och sveper.

Varje dansare blir ett ljud, de kommer in en och en. Dansaren ska kännas,
dansarna bildar tillsammans ljudbilden. Bilden sveper förbi, blir
starkare. Försvinner. Tystnad.

Nina Piroth, ljudansvarig och deltagare i arbetet Blindheten
7 september 2011